Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ thống nước nóng công nghiệp tập trung.

Vitosa chuyên gia nước nóng năng lượng mặt trời.

Đảm bảo luôn có nước nóng phục vụ 24/24h.

Chi tiết liên hệ: 02862557557

Sử dụng bền bỉ 15-20 năm. Tiết kiệm điện năng 75% so với sản phẩm máy nước nóng. Hoàn toàn…
Công suất 5000 lít/ ngày đêm Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động phun công suất. Hệ phù hợp cho… 600.000.000
Công suất 4000 lít/ ngày đêm Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động phun công suất. Hệ phù hợp cho… 500.000.000
Công suất 3000 lít/ ngày đêm Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động phun công suất. Hệ phù hợp cho… 380.000.000
Hệ nước nóng 2500l Công suất 2500 lít/ ngày đêm Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động phun công suất.… 300.000.000
Hệ nước nóng 2000l Công suất 2000 lít/ ngày đêm Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động phun công suất.… 250.000.000
Hệ nước nóng 1500l Công suất 1500 lít/ ngày đêm Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động phun công suất.… 180.000.000
Hệ nước nóng 1000l Công suất 1000 lít/ ngày đêm Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động phun công suất.… 120.000.000
Hệ nước nóng 500l Công suất 500 lít/ ngày đêm Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động phun công suất.… 70.000.000

Gọi Ngay